Menu Sluiten
  • Ledencongres 2019

    Insert Image Here

Ledencongres 2019

Zaterdag 30 november vindt tijdens de Nationale Dagen ook het jaarlijkse Ledencongres plaats.

Het Ledencongres is bedoeld om liefhebbers te informeren over de ontwikkelingen en om de dialoog aan te gaan. Tijdens het congres presenteren we de actuele status, de plannen en gaan we in gesprek over deze ontwikkelingen zodat alle liefhebbers weten hoe het in elkaar zit, wat de werkelijke verhalen zijn.

Agenda Ledencongres 30 november 2019

  • 14.00 uur Opening  
  • 14.10 uur Update GPS2021  
  • 14.25 uur ECS: ontwikkelingen, verwachtingen en feiten & fabels  
  • 14.45 uur Dialoog over ECS  
  • 15.25 uur Vooruitblik op de Ledenraad van 21 december 
  • 15.35 uur Rondvraag
  • 15.45 uur Afsluiting

Update GPS2021

We starten om 14.00 uur met een korte presentatie voorzitter Maurice van der Kruk waarin laat zien wat er intussen bereikt is, wat in ontwikkeling is, wat we in 2020 hopen te bereiken en wat nog wat verder weg is.

ECS: ontwikkelingen, verwachtingen en feiten & fabels

Er is ruis en onduidelijkheid rondom de ontwikkelingen van het ECS. Onlangs heeft Het Spoor een verhelderend artikel gepubliceerd over het ECS. Dit stuk is tot stand gekomen na een uitgebreid interview met onder andere Maurice van der Kruk. Tijdens het congres gaan we aan de hand van dit artikel uitleggen waar we staan, welke plannen er zijn, wat de verwachte mogelijkheden zijn van het nieuwe ECS, wat er verandert voor liefhebbers, verenigingen en afdelingen. Voorzitter Maurice van der Kruk neemt – samen met Jannes Mulder en Hans van der Veer – het publiek mee in de ontwikkelingen.

Aansluitend gaan Jannes Mulder en Hans van der Veer samen met Maurice van der Kruk en de aanwezige liefhebbers in gesprek over ECS, verwachtingen, eventuele zorgen, kansen en aandachtspunten. 

Vooruitblik op de Ledenraad van 21 december

Aan de hand van de agenda van 21 december krijgen de liefhebbers informatie over de opzet en het doel van de Ledenraad van 21 december aanstaande. Er is ruimte om vragen te stellen over het proces en de mogelijke invloed van leden, verenigingen, afdelingen, secties & platforms.

Toegang Ledencongres is gratis

Het Ledencongres is gratis toegankelijk op vertoon van het entreebewijs Nationale Dagen. Het is mogelijk het Ledencongres te bezoeken zonder een bezoek te brengen aan de Nationale Dagen. Meldt u zich in dat geval op zaterdag 30 november bij de registratiebalie bij de entree. U ontvangt dan – zonder kosten – een apart toegangsbewijs voor het Ledencongres.