Menu Sluiten

VROUWEN IN DE SPORT ZIJN VAN ONMISBARE WAARDE EN STAAN HUN MANNETJE
IN DE DUIVENWERELD

De duivensport is een “gemengde sport”, ofwel dames en heren spelen tegen elkaar. In de duivensport gaat het tenslotte niet om het hebben van spieren
of longinhoud. Het gaat om drive, inspiratie, mentaliteit, liefde voor het dier en een eenheid die nodig is om samen te presteren. De NPO wil deze vrouwen graag naar de voorgrond halen en stimuleren om zelf ook actief de sport te gaan beoefenen en steunt de lancering van de Ladies League.

NPO Benzing Ladies League 2020

Het vliegseizoen 2020 is een bijzonder jaar. Leek het vliegen met duiven een paar weken geleden nog ver weg, op dit moment mogen we weer in competitie verband tegen elkaar spelen. Dat betekent dat de NPO Benzing Ladies League ook van start is gegaan!

Uiteraard hebben we niet stil gezeten en hebben we e.e.a. aan de Ladies League sterk verbeterd. Allereerst worden de Ladies League duiven vanaf dit jaar geklasseerd op basis van punten in plaats van meters. Hiermee zijn we tegemoet gekomen aan de wens van de liefhebsters. Dit geldt voor alle LL ringen, dus die van 2019 en 2020.

De NPO Benzing Ladies League 2019 was een opstartjaar met diverse kinderziektes, alles duurde te lang, berekeningen lieten op zich wachten en er waren mopperende dames. En dat willen we uiteraard niet! Met de systemen waar we mee werken is het niet eenvoudig met een vinkje aan- of uit om “on demand” een uitslag te genereren. Het is veel uitzoekwerk, uitgepluis en vele uren werk. Maar met de gegevens die we reeds hebben, is het maken van een tussenstand/uitslag nu gemakkelijker te realiseren.

Voorlopige eindstanden Nationale Kampioenschappen Ladies League

De voorlopige uitslagen zijn bekend en via een speciale website te raadplegen. we delen deze graag met jullie. Reclames kunnen tot en met 27 november 2020 worden ingediend bij het NPO Bureau via info@duivensportbond.nl. De nummers 1 tot en met 10 per categorie zijn tevens in ODH van week 46 vermeld. 

Kampioenschappen, puntentelling en afstandscriteria

 • Bij de Midfond tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten.
 • Bij de Jonge duiven tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten. Vlucht J37 telt niet mee voor de kampioenschappen maar voor de snelste duif zal er een prijs beschikbaar zijn.
 • Bij de Eendaagse fond tellen de resultaten van 3 van de 4 vluchten. 
 • Bij de Marathon zal alleen voor Bergerac een prijs zijn voor de snelste duif. Vanaf 2021 zal er een kampioenschap berekend gaan worden voor de Marathon (LL duiven van 2019 zijn dan meerjarige duiven).

Puntentelling
Bij de Ladies League Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. Dit geldt voor zowel de aangewezen en onaangewezen kampioenschappen als ook voor de duifkampioenschappen. 

Voor het onaangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld door het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën:
  • Midfond
  • Jonge duiven
 • Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorie:
  • Eendaagse fond

Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden).
  • Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.
  • Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd.
  • Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd.

Afstandscriteria
Verder gelden de volgende afstandscriteria:

Midfond300 tot 500 kilometer
Eendaagse fond500 tot 750 kilometer

Marathon                       

vanaf 700 kilometer

Jonge duiven

100 tot 500 kilometer, rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO wedvluchtreglement

  
  

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is. Deze 5% is niet van toepassing bij de Marathon

Wijzigingen en voorbehoud

 1. Het Ladies League vliegprogramma en de kampioenschappen zijn onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het vliegprogramma en/of kampioenschappen worden aangepast.
 2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 3. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 4. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden.
 5. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiële of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.

Wijzigingen van het Ladies League vliegprogramma en/of kampioenschappen worden gepubliceerd in Op De Hoogte.  

Antwoord op veelgestelde vragen

 1. Gaat de Ladies League door in 2020?
  Jazeker, ook in 2020 wordt de Ladies League Competitie vervlogen. Vanaf 2020 met de huidige LL-ringen als oude duif én een Jonge duiven competitie.

 2. Wanneer worden de ringen verstuurd?
  De Ladies League ringen worden eind december verstuurd, gelijktijdig met de reguliere ringen, in dezelfde zending. Wanneer er later besteld wordt (bestellen kan tot 1 maart 2020), worden de ringen per post naar de liefhebster gestuurd.

 3. Tot wanneer kunnen Ladies League ringen besteld worden?
  Tot 1 maart 2020.

 4. Zijn de ringen/chips afzonderlijk te bestellen?
  Ja, op veler verzoek is het mogelijk om de ringen/chips afzonderlijk te bestellen. De kosten voor een setje bedragen € 2,50; een losse chip kost € 1,50 en een losse ring kost € 1,25.

 5. Kun je zonder roze chip/voetring deelnemen aan de Ladies League?
  Nee, alleen met roze chip en voetring kan worden deelgenomen aan de Ladies League.

 6. Hoe schrijf ik me in voor de Ladies League?
  Via www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague is het mogelijk om tot maart 2020 aan te melden en ringen te bestellen. Hierbij geldt voor de ringen op = op.
 7. Wat kost deelname aan de Ladies League?
  Dames die al lid zijn van de NPO en spelen onder eigen naam kunnen maximaal 30 ringen/chips bestellen. Dit geldt ook voor dames die besluiten lid te worden van de NPO/vereniging. Dames die zich laten koppelen aan een reeds spelend lid, gaan spelen onder een combinummer. Zij kunnen maximaal 25 ringen/sets bestellen.
 8. Als ik onder nummer van mijn partner vlieg, wordt hij dan wel geklasseerd?
  Wanneer u de Ladies League ringnummers wilt koppelen aan uw partner dient u het nummer op te geven waaronder gevlogen wordt. Dit kan dus ook een combinatienummer zijn. De duiven worden in de reguliere uitslagen (club, kring, afdeling etc) geklasseerd onder deze naam. Doordat de Ladies League ringen een afwijkende serie hebben, zullen wij de duiven uitfilteren om een klassement op te maken voor de Ladies League.
 9. Is er een minimum leeftijd voor deelname aan de Ladies League?
  De competitie is voor dames van alle leeftijden die willen genieten van duiven en duivensport, conform de reglementen van de NPO.